تماس

نشانی:
آدرس دفتر: کرمانشاه، میدان ۱۷ شهریور
تلفن: 8376690 - ۰۸۳۱

آدرس تالار: کرمانشاه، کیلومتر ۱۲ جاده ماهیدشت

دورنگار: parkook@yahoo.com

تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۳۶۰۲۷۱ | ۰۹۳۶۸۳۶۰۲۷۱

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.